Koło Naukowe Eksploracji Danych

Koło Naukowe Eksploracji Danych działa formalnie od kwietnia 2014 roku (Decyzja Rektora nr 42/2014 z dnia 14/04/2014 w sprawie wpisania Koła Naukowego Eksploracji Danych do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej)

Opiekunowie naukowi:

  • prof. dr hab. Tadeusz Łuba (luba@tele.pw.edu.pl)
  • dr inż. Grzegorz Borowik (gborowik@tele.pw.edu.pl)
  • Zarząd Koła:

  • Cezary Jankowski (c.jankowski@stud.elka.pw.edu.pl) - Prezes
  • Michał Mańkowski (m.mankowski@stud.elka.pw.edu.pl) - wiceprezes
  • Aleksandra Dolot (a.dolot@stud.elka.pw.edu.pl) - skarbnik
  • Prezentacje: